Siła różnic w zespole. Budowanie zespołu w oparciu o style myślenia i działania FRIS®

Celem warsztatów jest poznanie sprawdzonych metod budowania współpracy i skuteczności w zespole. Wartością dodaną jest pokazanie siły jaka płynie z różnorodności w zespole. Warsztaty są pierwszym krokiem by budować atmosferę pełną zaufania, otwartości i życzliwej komunikacji.

Opis: Celem warsztatów jest poznanie sprawdzonych metod budowania współpracy i skuteczności w zespole. Wartością dodaną jest pokazanie siły jaka płynie z różnorodności w zespole. Warsztaty są pierwszym krokiem by budować atmosferę pełną zaufania, otwartości i życzliwej komunikacji.
Warsztat oparty na metodologii FRIS®. Spotkanie może być poszerzone o sesje indywidualne z każdym uczestnikiem lub sesje zespołowe.

Czas trwania: według potrzeb

Czego się nauczę/jaki Twój problem rozwiążę:
– zwiększ efektywność i produktywność w zespole,
– polepsz zaangażowanie pracowników,
– określ potencjał zespołu – poznaj mocne strony stron poszczególnych członków teamu,
– zrozum różnorodne perspektywy myślenia i działania współpracowników w obliczu nowych sytuacji,
– polepsz komunikację w zespole,
– rozwiń umiejętności miękkie.

Grupa docelowa:
Propozycja dla HR i managerów chcących budować zespoły, których członkowie będą się uzupełniać, dobrze komunikować i skuteczniej realizować projekty. Warsztat dla osób chcących świadomie zarządzać talentami, zwiększać konkurencyjność i efektywność swoich zespołów.

Zawarte materiały: obszerny, spersonalizowany raport FRIS®.

Pobierz pełną ofertę moich szkoleń dla firm >>

ZAPYTAJ O CENĘ