Badanie FRIS® – wersja rozszerzona

1100,00 

Badanie za pomocą metodologii FRIS®. To polskie narzędzie diagnostyczno-rozwojowe ukazujące obszary najwyższej efektywności osobistej i zawodowej danego człowieka. Metodologia określa styl myślenia i działania pokazując naturalne predyspozycje. Wyniki badania FRIS® służą do pracy nad mocnymi stronami, do budowania komunikacji i relacji zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym.

Opis: Badanie za pomocą metodologii FRIS®. To polskie narzędzie diagnostyczno-rozwojowe ukazujące obszary najwyższej efektywności osobistej i zawodowej danego człowieka. Metodologia określa styl myślenia i działania pokazując naturalne predyspozycje. Wyniki badania FRIS® służą do pracy nad mocnymi stronami, do budowania komunikacji i relacji zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym.

Wersja rozszerzona badania dodatkowo pozwala na:
– szczegółową analizę obszarów do rozwoju i wzmocnienia, pracę z tzw. „długimi ogonami”, – – nakreślenie i omówienie planu rozwoju talentów pod kątem wybranego obszaru z życia zawodowego lub prywatnego.

Czas trwania: 3x 90 minut, każda sesja odbywa się raz w tygodniu.
1. badanie FRIS® za pomocą kwestionariusza online, 76 pytań (trawa ok. 30 min.),
2. indywidualna sesja informacji zwrotnej on-line z Certyfikowaną Trenerką i Partnerką FRIS®:
– pogłębienie wywiadu i omówienie wyników badania podczas interaktywnej sesji (90 min.),
– szczegółowa analiza obszarów do rozwoju i wzmocnienia, praca z tzw. „długimi ogonami” (90 min.),
– omówienie planu rozwoju talentów pod kątem wybranego obszaru z życia zawodowego lub prywatnego (90 min.).

Czego się nauczę/jaki Twój problem rozwiążę:
– poznaj swoje naturalne talenty,
– określ swój styl myślenia,
– określ swój sposób działania,
– dowiedz się wykorzystać mocne strony,
– poznaj tzw. „długie ogony”, obszary do zmiany.

Grupa docelowa: każdy, kto chce wiedzieć (i nauczyć się wykorzystywać) jakie są jego obszary najwyższej efektywności osobistej i zawodowej oraz naturalne predyspozycje.
Propozycja zarówno dla osób indywidualnych jak i dla HR i managerów chcących budować zespoły, których członkowie będą się uzupełniać, dobrze komunikować i skuteczniej realizować projekty.

Zawarte materiały: obszerny, spersonalizowany raport FRIS®.

PODOBNE PRODUKTY