Badanie FRIS® – wersja podstawowa

650,00 

Badanie za pomocą metodologii FRIS®. To polskie narzędzie diagnostyczno-rozwojowe ukazujące obszary najwyższej efektywności osobistej i zawodowej danego człowieka. Metodologia określa styl myślenia i działania pokazując naturalne predyspozycje. Wyniki badania FRIS® służą do pracy nad mocnymi stronami, do budowania skutecznej komunikacji i dobrych relacji zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym.

Dlaczego warto zaufać metodologii FRIS®? Badanie za pomocą metodologii FRIS®. To polskie narzędzie diagnostyczno-rozwojowe ukazujące obszary najwyższej efektywności osobistej i zawodowej danego człowieka. Metodologia określa styl myślenia i działania pokazując naturalne predyspozycje. Wyniki badania FRIS® służą do pracy nad mocnymi stronami, do budowania skutecznej komunikacji i dobrych relacji zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym.

Czas trwania:
– badanie FRIS® za pomocą kwestionariusza online, 76 pytań (trawa ok. 30 min.),
– indywidualna sesja informacji zwrotnej on-line z Certyfikowaną Trenerką i Partnerką FRIS®: pogłębienie wywiadu i omówienie wyników badania podczas interaktywnej sesji (trwa ok. 120 min.)

Poznanie stylu myślenia i działania człowieka może przynieść wiele korzyści i znacząco zmienić życie osobom, które to zrozumieją. Oto kilka potencjalnych korzyści:
Lepsze zrozumienie siebie: Poznanie własnego stylu myślenia i działania pomaga zrozumieć swoje preferencje, mocne strony i obszary do poprawy. To kluczowy krok w procesie samorozwoju i samoświadomości.
Efektywniejsze podejmowanie decyzji: Zrozumienie, jak myślimy i działamy, pozwala lepiej dopasować nasze działania do celów i wartości, co prowadzi do bardziej świadomych i trafnych decyzji.
Wykorzystanie pełnego potencjału: Poznanie swoich talentów pozwala lepiej wykorzystać swój pełny potencjał, kierując swoje wysiłki i energię w obszary, w których jesteśmy najbardziej efektywni i spełnieni. Poznanie swoich talentów może pomóc w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących kariery, umożliwiając skoncentrowanie się na obszarach, w których możemy osiągnąć największe sukcesy i spełnienie.
Motywacja do rozwoju: Świadomość swoich talentów może być motywująca, ponieważ pomaga zrozumieć, w jakich obszarach możemy się wyjątkowo rozwijać i osiągać sukcesy.
Zwiększenie samoświadomości: Poznanie swojego stylu myślenia i działania może pomóc w akceptacji siebie takim, jakim się jest, co prowadzi do większej pewności siebie i spokoju wewnętrznego.
Lepsze relacje interpersonalne: Poznanie stylu myślenia i działania innych ludzi może pomóc w lepszym zrozumieniu ich perspektyw i potrzeb, co ułatwia budowanie silniejszych i bardziej harmonijnych relacji.
Sukces zawodowy: Zrozumienie swojego stylu pracy oraz umiejętność dostosowania się do stylów innych ludzi może prowadzić do większej efektywności zawodowej, lepszej współpracy zespołowej i osiągania lepszych wyników w pracy.
Lepsze zarządzanie stresem: Poznanie swojego stylu myślenia i działania pozwala lepiej radzić sobie ze stresem i presją, poprzez świadome wykorzystanie strategii dostosowanych do własnych potrzeb i preferencji.
Lepsze dopasowanie do ścieżki kariery: Poznanie swoich talentów ułatwia wybór ścieżki kariery lub działalności zawodowej, która odpowiada naszym predyspozycjom i zapewnia satysfakcję zawodową.
Rozwój osobisty: Świadomość swojego stylu myślenia i działania umożliwia lepsze wykorzystanie własnego potencjału oraz skuteczniejsze pokonywanie przeszkód i wyzwań na drodze rozwoju osobistego.
Lepsze relacje zespołowe: Zrozumienie talentów własnych oraz innych osób w zespole pozwala lepiej wykorzystać różnorodność umiejętności i doświadczeń, co sprzyja lepszej współpracy i osiąganiu wspólnych celów.

Ogólnie rzecz biorąc, poznanie stylu myślenia i działania człowieka może prowadzić do bardziej świadomego, zrównoważonego i satysfakcjonującego życia, zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i zawodowej.

Ciekawostki:
* Badanie psychometryczne FRIS® zostało opracowane na podstawie teorii poznawczych m.in. H. Witkina, J. Kagana,
N. Kogana.
* Badanie FRIS® jest narzędziem o wysokim poziomie rzetelności.
* Popularne i cenione polskie narzędzie o szerokim zastosowaniu. Ponad 100 000 osób wykonało badanie FRIS®

Grupa docelowa: każdy, kto chce wiedzieć (i nauczyć się wykorzystywać) swoje obszary najwyższej efektywności osobistej i zawodowej oraz naturalne predyspozycje.
Propozycja zarówno dla osób indywidualnych jak oraz dla HR i managerów chcących budować zespoły, których członkowie będą się uzupełniać, dobrze komunikować i skuteczniej realizować projekty.

Zawarte materiały: obszerny, spersonalizowany raport FRIS®.

PODOBNE PRODUKTY