Polityka prywatności

Dzień dobry!
Jeżeli tutaj trafiłeś, to znak, że cenisz swoją prywatność. Dla mnie to też ważne, dlatego przygotowałam dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych.

Polityka prywatności serwisu www.karolinapilarska.pl.

1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.
2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.
 Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).

3. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
Karolina Pilarska, z siedzibą w ul. Złota 2/78, 10-698 Olsztyn NIP 739-315-40-56
REGON 519 591 640. Jako Administrator oświadczam, że dbam o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz o Twoją prywatność jako Użytkownika strony. Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony poprzez np. korzystanie przeze mnie z nowych narzędzi. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) w celu skontaktowania się ze mną za pomocą poczty elektronicznej, niezbędne jest przekazanie swojego adresu e-mail. Dodatkowo, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać i utrzymać kontakt.
c) Chcąc zapisać się na konsultację, musisz podać dane niezbędne do realizacji usługi, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpoczęcia współpracy.
d) Twoje dane podane w formularzu zapisu do newslettera (imię, adres e-mail) są przetwarzane w celu wysyłki newslettera na podstawie Twojej zgody. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie Twojej zgody.
W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub kontaktując się ze mną na adres e-mail kontakt@karolinapilarska.pl
Rezygnacja z newslettera nie prowadzi do usunięcia Twoich danych z systemu mailingowego. Dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z newsletterem, jak również w celu zapewnienia możliwości wykazania, że działania newsletterowe prowadzone były zgodnie z prawem.
e) Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści. Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich interakcji z osadzonym materiałem, jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.
f) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
11. Klientowi przysługuje:
– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
– prawo do usunięcia danych.
12. Zastrzegam sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będę informować w sposób widoczny i zrozumiały.
13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecam się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jestem do dyspozycji – moje dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.