„Klienci mówią, że mam troje oczu i czworo uszu.
Dzięki temu więcej widzę i więcej czuję przy spotkaniach w drugim człowiekiem.

Dzielę się wiedzą i energią z innymi by rozbudzić w nich ukryty potencjał –
by mogli rozwinąć własne skrzydła.”

Karolina

Pilarska

kropka

Pasjonatka i entuzjastka życia w zgodzie ze sobą.

Na co dzień stara się zarażać innych swoją pasją,
inspirować do pozytywnych zmian, do dbania o siebie czy do odkrywania talentów.

kropka

Prowadzi

szkolenia grupowe i sesje indywidualne

kropka

Prelegentka

występująca podczas konferencji związanych z samorozwojem i motywacją,
m.in. na sesjach „OdWażne w Biznesie” czy warsztatach „FRISowa metamorfoza zawodowa”, „Nowa jakość pracy zespołowej i komunikacji w zespole”.

kropka

Absolwentka

socjologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
z elementami coachingu menedżerskiego, doradztwa zawodowego, zarządzania
i marketingu w oświacie.

kropka

Trenerka

biznesu certyfikowana przez American Certification Institute.
Certyfikowana trenerka FRIS® Style Myślenia i Działania.

Certyfikaty