Czym jest styl myślenia?

Styl myślenia objawia się w pierwszej, najbardziej naturalnej reakcji. Pokazuje jak człowiek postrzega i analizuje nowe informacje i w jaki sposób podejmuje decyzje.

Wskazuje na to, czemu nadajemy największy priorytet i które procesy umysłowe przebiegają najsprawniej. W świetle psychologii poznawczej jest porównywany do utrwalonych nawyków, które można zaobserwować już w dzieciństwie, a które w czasie dorosłego życia nie ulegają istotnym zmianom, są uznawania za typowe dla danej jednostki.

Styl myślenia można porównać do autopilota, który włącza się niezależnie od świadomości. Nie ma ani dobrych, ani złych styli myślenia.

FRIS® określa cztery style myślenia, czyli cztery różne sposoby percepcji, wykorzystywania informacji, reagowania i rozwiązywania problemów

  1. Zawodnik

Określa jeden nadrzędny cel, upraszcza problem, znajduje jedno proste i praktyczne rozwiązanie, szybko dąży do jego realizacji.

Dominujący sposób myślenia: logiczny.

Doceniany za: logikę, zorientowanie na cel, szybkie podejmowani decyzji, praktyczność i konkretność.

Krytykowany za: dosłowność, brak dyplomacji, schematyczność, kategoryczność.

 

  1. Partner

Określa cel, uwzględnia z czym/kim jest powiązany, znajduje kilka wersji tego samego rozwiązania, intuicyjnie wybiera tę, uwzględniającą najwięcej czynników.

Dominujący sposób myślenia: intuicyjny.

Doceniany za: empatię, okazywanie osobistego zaangażowania, dążenie do kompromisu, świadomość relacji społecznych.

Krytykowany za: nadwrażliwość, podatność na nastroje, emocjonalność, zmienność.

 

  1. Wizjoner

Rozpatruje problem w ujęciu globalnym, znajduje wiele zupełnie odmiennych alternatywnych rozwiązań, skłonny do zmian strategii również na etapie działania.

Dominujący sposób myślenia: lateralny.

Doceniany za: elastyczność i nieszablonowe myślenie, pomysłowość, oryginalne koncepcje.

Krytykowany za: chaotyczność, ignorowanie zasad, niesystematyczność, generalizowanie.

 

 

  1. Badacz

Rozpoczyna od zebrania dużej liczby informacji, kategoryzuje i analizuje, dąży do optymalnego rozwiązania uwzględniającego wszystkie przypadki.

Dominujący sposób myślenia: analityczny.

Doceniany za: spostrzegawczość, wnikliwość, zrównoważony osąd, metodyczność, dbałość o szczegóły.

Krytykowany za: perfekcjonizm, komplikowanie, drobiazgowość, długie podejmowanie decyzji.

 

Źródło: Opracowano z wykorzystaniem metodologii FRIS® (www.fris.pl).