Czym jest styl działania?

Styl działania jest kompozycją perspektyw FRIS®. Jest określany przez styl myślenia oraz wszystkie perspektywy, które go uzupełniają. Wynika z doświadczeń, wartości, przyzwyczajeń i/lub warunków funkcjonowania.

Określa przyjmowaną postawę. Wskazuje strategie działania, wychodzi poza spontaniczną reakcję. Opisuje sposób osiągania celów.

Może ewoluować w czasie. Proporcje perspektyw mogą stopniowo ulegać zmianom pod wpływem doświadczeń, treningu czy zmiany sytuacji zawodowej, jednak mimo zmiany stylu działania, dominująca perspektywa pozostaje wciąż stała.

Styl działania, to kompozycja jednej, dwóch lub trzech aktywnych w działaniu perspektyw.

Źródło: Opracowano z wykorzystaniem metodologii FRIS® (www.fris.pl).