Czym jest FRIS®?

FRIS®, to jest narzędzie psychometryczne, diagnostyczo-rozwojowe. Służące do prostego opisu kluczowych różnic w stylu myślenia i działania. Pokazujące obszary największej efektywności osobistej i zawodowej człowieka. Ukazujące najbardziej naturalne i swobodne reakcje jednostki. Pozwalające w prosty i szybki sposób dostarczyć praktycznej wiedzy o sobie.

Nie jest testem osobowości, jest kwestionariuszem preferencji. Oparty na modelach i teorii z obszaru psychologii poznawczej.

Narzędzie to pomaga zbadać, które informacje są dla nas najważniejsze w momencie zetknięcia się z nową sytuację, wtedy kiedy nie możemy się odwołać do naszego doświadczenia. Pokazuje, które procesy umysłowe przebiegają u nas najsprawniej. FRIS®  pokazuje, co w nas najsilniejsze, pierwotne i naturalne. Ukazuje „właściwości umysłu” jednostki, które są względnie stałe. Metodologia ta opisuje sposób postrzegania świata i przetwarzania informacji.

FRIS®  umożliwia lepsze zrozumienie sposobów, w jaki określamy cele, jakich rezultatów oczekujemy, jak podejmujemy decyzje czy jak działamy w obliczu problemów.

Niewątpliwie jest to narzędzie proste wręcz intuicyjne. Dzięki tej metodologii w praktyczny sposób, szybko i łatwo można zastosować wiedzę zarówno do życia prywatnego jak i zawodowego.

Kluczowe w analizie FRIS® nie jest wartościowanie sposobu myślenia, a wskazanie mocnych stron, ale i ograniczeń tzw. „długich ogonów”. FRIS® daje odpowiedź, jak można pracować z talentami, jak zarządzać obszarami do rozwoju.

Nazwa metodologii pochodzi od pierwszych liter słów Fakty, Relacje, Idee, Struktury, czyli od czterech perspektyw, poprzez które postrzegamy rzeczywistość.

Metoda została opracowana i rozwijana w Polsce, dostoswana do polskich realiów o wysokim stopniu rzetelności (co zostało potwierdzone w badaniach).

Badania pokazują, że 98% badanych uważa, że ich Styl Myślenia został poprawnie określony, 97% jest przekonanych, że opis ich osoby jest trafny, 99% podoba się zawartość raportu.

FRIS® ma szerokie zastosowanie.

Na poziomie jednostki:

 • zapewnia lepsze poznanie i zrozumienie siebie,
 • wzmacnia pewność siebie,
 • ukazuje talenty, mocne strony,
 • pokazuje jak osiągać stan FLOW,
 • wskazuje jakie zadania najbardziej interesują daną osobę i w co najbardziej lubi się angażować, z czego czerpie największą przyjemność,
 • narzędzie stosowane jest do procesów rekrutacyjnych,
 • pomaga zrozumieć jak się przygotować do nowej roli, do zmian,
 • służy do budowania lepszej komunikacji z najbliższymi,
 • wspiera dobrostan,
 • może być profilaktyką dla wypalenia zawodowego,
 • ułatwia planowanie ścieżki kariery,
 • może wspierać wybór studiów,
 • może wspierać rozwój pasji,
 • pozwala zrozumieć, co zrobić byśmy mogli pracować z przyjemnością.

 

Na poziomie zespołu/organizacji:

 • wspiera rekrutacje,
 • wspiera on-boarding,
 • pomaga w budowaniu zespołów,
 • to proste narzędzie dla start-upu,
 • wspomaga kształtowanie kultury organizacyjnej,
 • pomaga okresie transformacji,
 • pomaga w zintegrowaniu zespołów,
 • ułatwia zarządzanie zespołem,
 • jest przydatny w dostosowaniu komunikacji,
 • ułatwia zarządzanie komunikacją,
 • zwiększa samoświadomość.

FRIS®  pozwala zobaczyć, zrozumieć i zaakceptować styl myślenia i to, że nie każdy jest we wszystkim dobry. Pozwala zrozumieć dlaczego czasami trudniej się dogadać z innymi. Pozwala poznać, co każdy człowiek nosi w sobie wyjątkowego. Pozwala osiągać większą satysfakcję, dostrzegać sens, jak żyć i pracować z większą świadomością i uważnością.

Pokazuje typy zadań, w których człowiek osiąga największą satysfakcję z pracy, a co za tym idzie najwyższą efektywność.

Wspiera efekt synergii w zespole. Pomaga lepiej komunikować się ze sobą, zapobiegać konfliktom. Pomaga też dopasować zadania, projekty do predyspozycji.

Co zmienia FRIS® w życiu jednostki i organizacji?

WSZYSTKO = zmienia się świadomość tego, z kim pracujemy, z żyjemy, jest łatwiej zaakceptować różnorodność.