Czym jest FRIS®?

FRIS®, to jest narzędzie psychometryczne, diagnostyczo-rozwojowe. Służące do prostego opisu kluczowych różnic w stylu myślenia i działania. Pokazujące obszary największej efektywności osobistej i zawodowej człowieka. Ukazujące najbardziej naturalne i swobodne reakcje jednostki. Pozwalające w prosty i szybki sposób dostarczyć praktycznej wiedzy o sobie. Nie jest testem osobowości, jest kwestionariuszem preferencji. Oparty na modelach i teorii […]

Czym jest styl myślenia?

Styl myślenia objawia się w pierwszej, najbardziej naturalnej reakcji. Pokazuje jak człowiek postrzega i analizuje nowe informacje i w jaki sposób podejmuje decyzje. Wskazuje na to, czemu nadajemy największy priorytet i które procesy umysłowe przebiegają najsprawniej. W świetle psychologii poznawczej jest porównywany do utrwalonych nawyków, które można zaobserwować już w dzieciństwie, a które w czasie […]

Czym jest styl działania?

Styl działania jest kompozycją perspektyw FRIS®. Jest określany przez styl myślenia oraz wszystkie perspektywy, które go uzupełniają. Wynika z doświadczeń, wartości, przyzwyczajeń i/lub warunków funkcjonowania. Określa przyjmowaną postawę. Wskazuje strategie działania, wychodzi poza spontaniczną reakcję. Opisuje sposób osiągania celów. Może ewoluować w czasie. Proporcje perspektyw mogą stopniowo ulegać zmianom pod wpływem doświadczeń, treningu czy zmiany […]